.

.

, . , . . , , . , XI. , . . . . , ( ), . , . , . , wops (). , , . , . , , .

, . , , , . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .