Основи на безвластието.

Произход на безвластническите идеи и движение. 2. Принципи на безвластието. Свобода. Солидарност. Равенство. Справедливост. Свободен договор. Федерализъм. Безвластие. Безбожие. Интернационализъм[1]. Антимилитаризъм. Ненасилие. Децентрализация. Комунизъм. Отрицание на закона. Институции на властта. Държава. Собственост. Църква. Инструменти на властта. Правителство. Парламент. Съд. Затвор. Полиция. Армия. Пари. Данък. Училище, наука, изкуство. Печат, радио и телевизия. Средства и тактика. Нуждата от преустройство. Просвета, възпитание и организация. Пряко действие: бойкот, саботаж, стачка и генерална стачка. Протест, бунт, въстание, революция и социална революция. Безвластническа градивна програма. Духът на творчество и основните обекти на обществено преустройство. 40. 41. Производство, служби и услуги. Вертикална организация. Хоризонтална организация. Функциониране. Размяна и разпределение. Обществена отбрана. Обществен живот и обществена администрация. Най-разнообразни сдружения и организации. Примечания. 1. 2. 3. 4.
Георги Хаджиев.