Полночь, XIX век (Антология).

Валерий Брюсов. Теперь, — когда я проснулся… Записки психопата. В зеркале. Из архива психиатра. Николай Гумилев. Черный Дик. I. II. III. Путешествие в страну эфира. I. II. III. IV. V. Антон Чехов. Страхи. Черный монах. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Леонид Андреев. Набат. I. II. III. Бездна. I. II. III. IV. Молчание. I. II. III. IV. Федор Сологуб. Тени. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. Дама в узах. Легенда белой ночи. Смерть по объявлению. Собака. Красногубая гостья. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Х. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Александр Грин. Фанданго. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Убийство в Кунст-Фише. Серый автомобиль. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Всеволод Гаршин. Красный цветок. I. II. III. IV. V. VI. Михаил Арцыбашев. Злодеи. I. II. III. Ужас. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Рассказ о великом знании. I. II. III. IV. V.
Валерий Яковлевич Брюсов, Николай Степанович Гумилев, Антон Павлович Чехов, Леонид Николаевич Андреев, Федор Кузьмич Сологуб, Александр Степанович Грин, Всеволод Михайлович Гаршин, Михаил Петрович Арцыбашев.