Теорії нації та націоналізму.

Василь Лісовий. Перший в Україні систематичний виклад теорій нації та націоналізму. Від автора. Вступ. Частина 1. Теорії нації Нарис 1. Етимологія. «Нація»: еволюція поняття. Хаос дефініцій. «Класика жанру». Догматично–марксистський варіант. Сучасні наукові версії 11. Нарис 2. Феноменологія. «Нація» в раціоналістичній соціології (М. Вебер). «Комунікативна» теорія (К. Дойч). Етатистська модель нації Етнологічна (етніцистська) версія. «Інструменталістська» версія. Типологія націй. 19. Нарис 3. Генеза націй. Модерністський підхід. Примордіалістська версія. «Нації до націоналізму». Соціально–культурні передумови. Суспільно–політичні передумови. Націогенеза в модерну епоху. 27. Частина 2. Теорії націоналізму. Нарис 4. Етимологія. «Націоналізм»: історія слова. Термін: основні параметри. Дефініції Націоналізм, патріотизм, шовінізм. 34. Нарис 5. Феноменологія. Націоналізм: міфологія. Націоналізм: доктрина. Проблема взаємодії і взаємовпливів. Модернізаційна версія. Марксизм і націоналізм. Консервативний підхід. Націоналізм з погляду психології Націоналізм, нацизм і фашизм. Націоналізм і расизм. 45. Нарис 6. Типології націоналізмів. «Класичні» типології Типологія Л. Ґрінфелд. Інші історичні типології Соціологічні типології Критика типологій: методологічні зауваження. Типологія Е. Сміта. Погляд політології та психології Політична географія і націоналізм. 55. Нарис 7. Генеза націоналізму. Періодизації та аналітичні структури. Інтелектуальні передвісники й формування ідеології Політичні чинники. Соціальні аспекти. «Політекономія націоналізму». «Епоха націоналізму». 63. Частина 3. «Український проект». Нарис 8. Українська нація. Термінологічні проблеми. Генеза: «примордіалісти». Модерністська альтернатива. Національна свідомість (ідентичність). «Національне відродження» чи націотворення? 71. Нарис 9. Український націоналізм. «Націоналізм» в українській інтелектуальній традиції Історична генеза. Проблеми типології «Інтегральний націоналізм». Проблема взаємодії і взаємовпливів. 78. Замість післямови. Бібліографія. Примечания. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381.
Георгий Касьянов.