, .

. . . . 1. . . . . . . . . . . . . 2. , . . . . Ż. . . . . . . . . . . . . . . 3. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. : . , . . . . . 3 . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 5. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . ( ). . . . . . . . . . ߻. 7. . . . . . Ȼ. Ȼ. ʻ. ʻ. Ż. Ż. Ȼ. Ȼ. Ȼ. Ȼ. . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . ( ). . ( ). . . , . . , . . . ب. . . ب . . . . 9. (). . . . . . . . 10. , Ũ . . . . . . . Ȼ. . Ȼ. . . ǻ. - . ( , , , ). . - ߻. : . . : ǻ. 11. , Ũ . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . . . . . , . 2. 13. . . . : . . . . . . ͻ. 14. . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . 16. . . . . . (). (). . . 17. . . . . . . 18. . 3 . 3 . . . . Ȼ. 19. . . . . . . . . . . 20. . . . . . . . . . 21. , . . . . . . . . . . . . . ( ). ( ). . ( ). ( ). . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ). . . . . . . 23. . . . . . . . . . . 24. . . . . . . . . . . 25. . . . . . , ܻ. . , ܻ. λ. λ. . . . 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, .